AKADEMIA PSYCHOLOGII PRZYWÓDZTWA

Ostatnie tygodnie rekrutacji do Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego!

Akademia Psychologii Przywództwa to studium podyplomowe realizowane wg autorskiego programu Jacka Santorskiego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Skierowane jest do managerów zarządzających zespołami ludzi lub projektami. Dla tych wszystkich, którzy chcą poprawić jakość swojego życia – zawodowego i osobistego.

Jest to specjalna 11. edycja studium 2020/2021: „przywództwo jutra” na trudny czas.


Więcej informacji: http://www.biznes.edu.pl oraz https://app.santorski.pl/

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top