Badanie rynku pracy Diagnoza.PLUS

08.05.2020 | Wydarzenia

Home 5 THINKTANK Poleca 5 Wydarzenia 5 Badanie rynku pracy Diagnoza.PLUS

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu rynku pracy Diagnoza.PLUS, będącego wspólnym projektem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, GRAPE i CASE, realizowanym przy wsparciu technologicznym PROFITEST.

Badanie ma na celu analizę stopy bezrobocia, wskaźników zatrudnienia oraz warunków zatrudnienia w Polsce. Jest realizowane w taki sposób, by zachować maksymalną porównywalność z wcześniejszymi wskaźnikami publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny oraz EUROSTAT.

Po zakończeniu pierwszej fazy badania, zostaną opublikowane dane na temat zatrudnienia, bezrobocia i wynagrodzeń. Wszystkie wyniki udostępnione będą na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i w mediach tradycyjnych. Uczestnicy badania otrzymają raport na podany adres email. Badanie będziemy powtarzać regularnie, monitorując na bieżąco rozwój sytuacji.

Dołącz do badania ❗

Więcej informacji o projekcie: http://grape.org.pl/diagnoza

Badanie dostępne jest tutaj: https://diagnoza.plus/s/32673/rynek-pracy

 

 width=