Baza wiedzy

OSTATNIE PUBLIKACJE

Zwalniać też trzeba umieć

Nie da się prowadzić biznesu bez konieczności zwalniania pracowników. Umiejętność ta jest potrzebna szczególnie dziś, gdy przedłużająca się pandemia dotyka każdej gałęzi gospodarki. Według ankiet...
Czytaj więcej

Jak budować relacje w biznesie?

Budowanie relacji w biznesie to sfera niedoceniana i spychana na margines działalności. Często bagatelizujemy wartość relacji oraz nie potrafimy dostrzec i wydobyć niewątpliwych korzyści jakie...
Czytaj więcej

Dobrzy liderzy potrzebni od zaraz

W politykach publicznych istotną rolę pełnią dziś tzw. policy/public entrepreneurs, czyli osoby które inicjują różne, często innowacyjne, przedsięwzięcia społeczno-ekonomiczne o charakterze non-profit. Mogą to być...
Czytaj więcej

Combat Kalaki szansą dla rozwoju menedżera

Dobrych liderów coraz częściej porównuje się do mistrzów wschodnich sztuk walki. Nie jest to bezzasadne, bo menedżer czerpiący ze sztuk walki może stać się skuteczniejszy,...
Czytaj więcej

Jazda bez widoczności

Patrząc okiem ekonomicznego laika, konsumenta i obywatela, chciałoby się w przekazie teoretyków ekonomii zobaczyć konkretny i jednoznaczny, a przez to uspakajający wzór postępowania dla rządzących....
Czytaj więcej

TRENDY

Wybór najnowszych trendów, idei, metod i zjawisk kształtujących kierunek rozwoju

Efektywność – nowe podejście Zielona równowaga Kobiety u steru Co nam zostanie z recesji? Więcej nadużyć w firmach Wobec ludzi elastycznie Multitasking szkodzi Złota era ciekawości Trendy w liczbach ...
Czytaj Dalej

Raport w pigułce: Polska 2030

Dziesięć zadań dla Polski na nadchodzące dwadzieścia lat. Tylko co trzeci Polak uważa, że zmiana pracy to pozytywne zjawisko, zaledwie co dziesiąty korzysta z internetu, żeby komunikować się z państwem ...
Czytaj Dalej

Wyjdź z tunelu: koniec z czarnowidztwem

Błędne koło emocji może uwięzić lidera i uniemożliwić podejmowanie decyzji. Rekomendacje dla tych, którzy  szukają wyjścia z trudnej sytuacji ...
Czytaj Dalej

Piaskownica innowacyjności

Innowacje są dla każdego – jeden z najczęściej słuchanych dziś autorytetów udowadnia to na przykładach indyjskich szpitali i firm. Od kilku lat piaskownica innowacyjności niezmiennie inspiruje nie tylko przedsiębiorców, ale ...
Czytaj Dalej

ZARZĄDZANIE

Nowoczesny samorząd musi zarządzać rozwojem

Planowanie strategiczne w samorządzie i w organizacji biznesowej mają cechy wspólne. Jak kreować priorytety rozwojowe i inwestycyjne w sektorze publicznym? ...
Czytaj Dalej

Jak rozbroić bombę demograficzną?

Wyzwanie demograficzne może być barierą rozwojową. W jaki sposób przeciwstawić się trendowi starzenia się społeczeństwa? ...
Czytaj Dalej

Kultura to nie tylko dyscyplina budżetowa

Skuteczne zarządzanie kulturą nie polega na rozdawaniu pieniędzy: niezbędne są wizja, strategia, plan. Jak je wdrażać? ...
Czytaj Dalej

Dyplomacja gospodarcza: nowy priorytet polityki zagranicznej

Wspieranie biznesu za granicą i promocja międzynarodowa to jedno z zadań nowoczesnego państwa. Jak powinna je realizować Polska? ...
Czytaj Dalej

CZŁOWIEK I STYLE ŻYCIA

Nie znaleziono żadnych wpisów.

LIDER I PRZYWÓDZTWO

Która globalizacja przetrwa?

Załamanie rynków dowiodło, że rozwój gospodarki światowej nie jest tożsamy z postępem procesu globalizacji. Jak może to wpłynąć na decyzje liderów? ...
Czytaj Dalej

Dobry nawyk: ciągła zmiana

Kryzys to słowo-klucz, za pomocą którego próbujemy dziś wyjaśniać wszystkie zjawiska. To bardzo niebezpieczne podejście: żyjemy bowiem w ciągłej zmianie, a kryzys jest tylko jednym z jej przejawów. Można jednak ...
Czytaj Dalej

KOMUNIKACJA I MARKA

Nie znaleziono żadnych wpisów.

THINKTANK NA WEEKEND

Premie nie działają, ale jest alternatywa

Dlaczego ciągle wierzymy w cudowne działanie premii? Pod groźbą „kija” albo za odpowiednią nagrodę w postaci „marchewki” pracownik zrobi co mu każą. Ale tylko tyle, ile musi i do czasu, ...
Czytaj Dalej

Co pomogłoby uzdrowić służbę zdrowia?

O przyszłości służby zdrowia zadecyduje mix dobrej jakości narodowych strategii rozwoju opieki medycznej, nowych generacji leków i procedur medycznych, powstających już w laboratoriach wielkich koncernów i małych startupów oraz regulacji ...
Czytaj Dalej

Digital, czyli automatyzacja chaosu

Świat nowoczesnych technologii rozwija się w zawrotnym tempie. Nie ma chyba nowoczesnego przedsiębiorstwa, które w swojej strategii nie miałoby wpisanego hasła typu „become number one digital player on the market” ...
Czytaj Dalej

Skokowy wzrost wydajności pracy w Polsce jest możliwy

Popularnie stosowane techniki podnoszenia wydajności pracy, oparte na „motywowaniu” i kontroli, są nieskuteczne. Warunkiem cywilizacyjnego skoku jest zmiana podejścia do zarządzania wydajnością pracy, sposobów jej mierzenia, monitorowania i podnoszenia. To ...
Czytaj Dalej

Wpisz wyszukiwany termin powyżej i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Wróć do góry