Biznes sam przejdzie na zieloną stronę mocy

Zmiany klimatyczne to realne zmiany w życiu firm: przejście na zielone technologie można traktować jako inwestycję, nie jako koszt.

W efekcie zmian klimatycznych może wejść w życie nowy certyfikat – etykieta emisyjna. Dla firm i instytucji to być albo nie być, bo choć etykieta będzie na początku dobrowolna, to stopniowo wymusi wytwarzanie towarów i usług z jak najniższą emisją CO2. Można ją porównać do certyfikatów energetycznych, które dziś wyznaczają standardy jakości urządzeń zużywających energię.


Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top