Cyberbezpieczeństwo. Analiza systemów opisu kompetencji i wymagań

19.10.2023 | Raporty, Wydarzenia THINKTANK

Home 5 Raporty 5 Cyberbezpieczeństwo. Analiza systemów opisu kompetencji i wymagań

Rzeczywistość i świat, w którym funkcjonujemy, stają się cyfrowe. Przynosi to olbrzymie korzyści, ale i poważne wyzwania, wśród których największy ciężar gatunkowy ma kwestia zapewniania cyberbezpieczeństwa.

Analiza umieszczona w tej broszurze poświęcona jest pozycjonowaniu cyberbezpieczeństwa oraz istniejących systemów opisywania kompetencji i wymogów w tym zakresie. Kierujemy ją do liderek i liderów gospodarczych, w tym branży cyfrowej i cyberbezpieczeństwa. Chcielibyśmy, aby pomogła nadać odpowiednią dynamikę dyskusji o aktualnych i przyszłych wyzwaniach cyberbezpieczeństwa i przyspieszyła uzyskanie konsensusu w tej sprawie. Adresatami są też autorzy programów edukacyjnych ukierunkowanych na kształcenie specjalistek i specjalistów cyberbezpieczeństwa. Podkreślamy przy tym konieczność nieustannego obserwowania kierunków ewolucji tej dziedziny i uwzględniania zmian w programach edukacyjnych.

Podsumowaniem analizy jest zbiór rekomendacji, które wraz z opisem podstaw budowania systemów cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach i organizacjach zostały wykorzystane w osobnym poradniku cyberbezpieczeństwa. To opracowanie kierujemy do doradców edukacyjnych, uczestników i uczestniczek programów
szkoleniowych w zakresie cyberbezpieczeństwa, do małych, średnich i większych firm oraz organizacji mierzących się z szybko rosnącą liczbą cyberzagrożeń. Staramy się też przygotować środowisko biznesowe na konieczność dostosowania ich organizacji do nadchodzących zmian legislacyjnych dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Analiza wraz z rekomendacjami oraz poradnik tworzą – mamy nadzieję – całościowe Kompendium Cyberbezpieczeństwa.

Pobierz TUTAJ

 

 width=

Publikacja realizowana w ramach Projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
Autorzy opracowania: Zespół ekspercki Ośrodka THINKTANK
Realizator publikacji: Ośrodek THINKTANK
Redaktor: Zbigniew Gajewski
Korekta: Anna Chyckowska, Małgorzata Gerasimiuk
Opracowanie graficzne: Dorota Jędrkiewicz

ISBN 978-83-967447-6-0 Warszawa 2023