Czy Polska dogoni Zachód?

Nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy dogonimy Zachód,a tym bardziej kiedy to się stanie. Możemy natomiast wskazać, jakie warunki musimy spełnić, aby jakość życia w naszym kraju była podobna jak w państwach Zachodniej Europy i Stanach Zjednoczonych. Nie wiem jednak, czy większość społeczeństwa takie działania zaakceptuje – pisze Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, Członek Rady Dialogu Społecznego.


Czy Polska dogoni Zachód?

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top