Czy Twoja firma już się zgłosiła do 2h4family?

15 maja 2021

Czy Twoja firma już się zgłosiła do 2h4family?

Nie od dziś wiadomo, że samemu idzie się szybciej, ale w grupie dociera się dalej. Globalny Ruch na Rzecz Bliskości Dwie Godziny dla Rodziny/ Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA zachęca by poprzez wspólne aktywności budować i wzmacniać więzi rodzinne i wielopokoleniowe. W wymiarze globalnym kampania Dwie Godziny dla Rodziny/ Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA przeciwdziała kryzysowi więzi i samotności oraz służy budowaniu kultury dobrostanu w pracy, w której biznes osiąga swoje cele a ludzie odnajdują poczucie sensu. Troska pracodawców o tworzenie przestrzeni sprzyjającej łączeniu sfery zawodowej i rodzinnej ma bezpośredni wpływ na efektywność i realizację celów ekonomicznych firmy oraz na rozwój kompetencji społecznych kolejnych pokoleń. W tym roku hasło przewodnie, które łączy bliskich w ramach finału odbywającego się 15 maja to “POKOLENIOWO NA SPORTOWO”. Cieszymy się, że jesteśmy o raz kolejny partnerem tej akcji, która, z Polski podbija świat.

Wraz z Instytutem Humanites zachęcamy – włącz się!

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top