Drogowskazy przywództwa

21.11.2019 | Lider i przywództwo

Home 5 Baza wiedzy 5 Lider i przywództwo 5 Drogowskazy przywództwa

Nie ma efektywnego zarządzania przez wartości bez przywództwa opartego na wartościach. To liderzy odgrywają bowiem kluczową rolę w procesie formułowania wartości firmy zgodnych z jej misją, wizją i modelem biznesowym. Ich osobiste świadectwo jest nieodzowne.


[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Drogowskazy przywództwa