Duży biznes zmienia swoje oblicze

Korporacje, które skupiają się na celu swego działania, a nie na zysku, są bardziej rentowne i osiągają wyraźną przewagę konkurencyjną. Dziś bowiem ludzie chętniej kupują produkty marek odpowiedzialnych społecznie. W takich miejscach wolą też pracować. To wymaga od koncernów zmiany strategii funkcjonowania, bo tradycje mają zgoła inne.


Duży biznes zmienia swoje oblicze

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top