Europa konkurencyjna od nowa

Nowoczesność, innowacyjność, rozwój: Strategia Lizbońska dla nowej Europy.

10 lat temu Europie wydawało się, że zawojuje świat. Marzyła o federacji, rozszerzeniu, chciała ekonomicznie rozłożyć na łopatki najważniejszego rywala, czyli Stany Zjednoczone. W myśl przyjętej w 2000 r. Strategii Lizbońskiej, Unia Europejska miała być najbardziej konkurencyjną gospodarką na świecie.


Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top