Europejski Rok Kolei

Rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei, który miał zwrócić uwagę Europejczyków, że kolej jest jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zrównoważonych pod względem ekologicznym, a także niezwykle innowacyjnym środkiem transportu. Inicjatywa ta wpisuje się w różnorodne działania w ramach Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ), które mają uświadomić i pokazać, w jaki sposób można zrealizować cel neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. Jedną z takich dróg jest renesans kolei. Wydarzenia związane z Europejskim Rokiem Kolei miały zatem zachęcić obywateli Europy i firmy europejskie do częstszego korzystania z tego środka transportu osób i towarów.

Dla nas, Europejczyków, media są jednym z najważniejszych filarów funkcjonowania demokracji. W artykule 2 traktatu o Unii Europejskiej wśród najważniejszych wartości wspólnych dla państw członkowskich wymieniony jest pluralizm – co można rozumieć zarówno w kontekście politycznym, jak i medialnym oraz jako prawo dostępu do obiektywnej informacji.


Publikacja została współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach cyklu „Rozmowy o Europie”.

 

 

POBIERZ PUBLIKACJĘ TUTAJ.

ENGLISH VERSION IS AVAILABLE HERE.

 

Zasadniczą sprawą dla przyszłości kolei jest to, w jaki sposób Europejczycy chcą i będą się chcieli przemieszczać, a także jak transport przekłada się na warunki rozwojowe w poszczególnych regionach Polski. Jaką rolę mają pod tym względem do odegrania samorządy? Jak przedstawia się stan polskich kolei na tle innych krajów europejskich? Ważnym problemem jest również wyważenie interesów różnych gałęzi transportu: kolei, linii lotniczych, transportu drogowego. Jak zapewnić sprawiedliwe warunki konkurencji? Unia Europejska wypracowała jednolity rynek towarów i usług, wspólną politykę handlową, czas być może zatem na osiągnięcie jak najlepszej kompatybilności szlaków transportowych?

 

Czy duże projekty infrastrukturalne wciąż będą przez Unię Europejską finansowane? Między innymi na te tematy debatowali uczestnicy dyskusji on-line zorganizowanej 4 listopada 2021 r. w ramach cyklu „Rozmowy o Europie”, prowadzonego przez ośrodek THINKTANK i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce: Paweł Orłowski, samorządowiec, były marszałek województwa pomorskiego w latach 2016-18, były wiceminister rozwoju; Krzysztof Skrobich, Dyrektor Projektu ds. inwestycji wspófinansowanych ze środków UE, Polskie Koleje Państwowe oraz Jacek Wasik, Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Debatę moderowała  dr  Małgorzata Bonikowska, prezes THINKTANK, członek Team Europe.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top