Finanse publiczne kluczem do rozwoju

29.04.2019 | Zarządzanie

Home 5 Baza wiedzy 5 Zarządzanie 5 Finanse publiczne kluczem do rozwoju

Finanse publiczne: najwyższa, ale możliwa do pokonania bariera rozwojowa Polski.

Choć raport przygotowany przez zespół Michała Boniego celnie opisuje wyzwania, z jakimi Polska będzie musiała zmierzyć się w najbliższych latach, nie ujmuje kluczowego problemu – konieczności zreformowania finansów publicznych. Tymczasem bez obniżenia wydatków publicznych oraz zmiany ich struktury nie jest możliwe stworzenie warunków do szybkiego i długotrwałego wzrostu gospodarczego.