Forum Dialogu: 30-lecie gospodarki wolnorynkowej w Polsce

Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa to jeden z filarów jego społecznej odpowiedzialności. Ma potwierdzać, że firma czuje się zbiorowym obywatelem swojej społeczności, że jest wrażliwa na jej problemy oraz podejmuje konkretny wysiłek, by wspomóc ch rozwiązanie. W 30-lecie gospodarki wolnorynkowej w Polsce zorganizowaliśmy i ogłosiliśmy ranking tych inicjatyw społecznych biznesu, które miały w minionych dekadach największą wartość dla społeczeństwa.


Forum Dialogu: 30-lecie gospodarki wolnorynkowej w PolsceKultura w toku zmian

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top