„Zarządzanie cyberbezpieczeństwem” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Już w marcu rusza VI edycja studiów podyplomowych „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Dzięki unikatowemu programowi i eksperckiej kadrze, managerowie i specjaliści z różnych branż będą mogli nabyć praktyczną wiedzę w zakresie technicznych, prawnych i biznesowych aspektów cyberbezpieczeństwa.
W trakcie studiów słuchacze poznają między innymi:
✔️zasady funkcjonowania krajowego i europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa,
✔️zasady tworzenia i wdrażania strategii i architektury cyberbezpieczeństwa w organizacji,
✔️wybrane techniczne aspekty cyberbezpieczeństwa,
✔️zasady tworzenia i zarządzania zespołami CERT/ CSIRT/SOC,
✔️wymagania i metody audytów systemów informatycznych,
✔️wymagania i metody szacowania ryzyka oraz zapewnienia ciągłości działania,
✔️praktyczne zasady zarządzania incydentami,
✔️metody informatyki śledczej (computer forensics),
✔️zasady sporządzania dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa,
✔️prawne aspekty cyberbezpieczeństwa, w tym ochrony informacji poufnych, ochrony danych osobowych, przestępstw komputerowych, kryptografii, odpowiedzialności za włamania do systemów informatycznych, shadow IT.
Rekrutacja trwa do 15 lutego lub do wyczerpania miejsc.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top