ILORAZ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI. Potencjał sztucznej inteligencji w sektorze publicznym. Edycja III

05.08.2020 | Raporty

Home 5 Raporty 5 ILORAZ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI. Potencjał sztucznej inteligencji w sektorze publicznym. Edycja III

 


W poniedziałek, 29 czerwca 2020, odbyła się  organizowana przez ośrodek THINKTANK debata on-line, podczas której  ogłoszony został najnowszy raport Ośrodka THINKTANKILORAZ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI. Potencjał sztucznej inteligencji w sektorze publicznym. Edycja III”. Raport powstał we współpracy z Microsoft Polska.


Raport dostępny jest tutaj:

Raport ILORAZ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI  vol III w wersji polskiej

 

Raport THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE QUOTIENT vol III  in English

 

Coraz potężniejsze komputery i ekonomia chmury obliczeniowej umożliwiają dziś niespotykaną dotąd eksplorację danych cyfrowych. Na początku tej dekady świat technologiczny ma ich do dyspozycji 25 razy więcej niż na początku poprzedniej. A to, wraz z trwającym od mniej więcej 10 lat przyspieszeniem w rozwoju sieci neuronowych, sprzyja kolejnym zastosowaniom sztucznej inteligencji (SI).

Dziś sięga po nie także sektor publiczny. Najczęściej po algorytmy rozpoznające obrazy i mowę czy tłumaczące języki, a szerzej – wykrywające wzorce w ogromnych ilościach danych cyfrowych. W raporcie przedstawiamy właśnie ciekawe wdrożenia z udziałem sztucznej inteligencji w firmach i instytucjach sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przykłady zastosowań

W ciągu następnych kilku, kilkunastu lat analiza genów i wielkich zbiorów danych zdrowotnych całkowicie zmieni medycynę. Na Łotwie realizowany jest projekt mający na celu opracowanie nowej, opartej na analizie dużych zbiorów danych metody wczesnego diagnozowania i leczenia raka płuc, w czym pomaga właśnie sztuczna inteligencja.

Z kolei Agencja Finansowania Inwestycji Wiejskich w Bukareszcie sięgnęła po pomoc sztucznej inteligencji zasilanej przez Microsoft Azure, by usprawnić proces dystrybucji środków unijnych wśród rumuńskich rolników i przedsiębiorstw przemysłu rolnego. Wcześniej przygotowanie raportu z prognozami wydatków i potrzeb finansowych zajmowało zespołowi agencji dziesięć dni. Teraz jest on sporządzany w zaledwie dziesięć minut, i to z dużo większą dokładnością.

Ministerstwo Sprawiedliwości Chorwacji znacząco skróciło czas rozpraw sądowych dzięki korzystającemu ze sztucznej inteligencji rozwiązaniu polegającemu na precyzyjnej konwersji dźwiękowych zapisów przesłuchań i rozpraw na edytowalne teksty.  Co prawda sędziowie i prokuratorzy muszą parafować powstałe w tym protokoły z przesłuchań czy zapisy przebiegu rozpraw sądowych, ale teraz nie jest to dla nich trudne, bo dokładność transkrypcji sięga 98 proc.

Narodowe Archiwum Audiowizualne Węgier zajmuje się archiwizacją ponad 140-letniego dorobku działających w tym kraju agencji informacyjnych, radia i telewizji. Zgromadziło 20 mln wydrukowanych od 1881 r. materiałów prasowych i 350 tys. plików audiowizualnych. Sztuczna inteligencja zaszyta w Azure Cognitive Services pomaga je precyzyjnie klasyfikować. Jest na tyle dokładna, że rozpoznaje w tekście lub obrazie 90 proc. potrzebnych archiwum informacji. Teraz prace postępują znacznie szybciej, a ich wyniki są pewniejsze.

Szpital Uniwersytetu Medycznego w Pradze dąży do uzyskania dzięki sztucznej inteligencji znaczącej poprawy diagnostyki. Lekarze klinicyści z praskiej placówki wspólnie z Microsoft prowadzą projekt mający pomóc im lepiej analizować obrazy radiologiczne pacjentów z rakiem prostaty. Do tego celu wykorzystywane jest narzędzie Microsoft ProjectInnerEye, które za pomocą najnowszej technologii uczenia maszynowego dokonuje automatycznej, ilościowej analizy trójwymiarowych obrazów radiologicznych.

Firma Regina Maria, będąca liderem usług medycznych na rynku rumuńskim, chciała poprawić obsługę klienta i zwiększyć wewnętrzną wydajność. Osiągnęła to dzięki transformacji cyfrowej i aplikacjom korzystającym ze sztucznej inteligencji. Jedna z nich jest chatbot Ana, który łączy się z pięcioma różnymi systemami wewnętrznymi, wyodrębnia otwarte zadania dla menedżerów i podpowiada im, co jest w toku lub wymaga zatwierdzenia. Dlatego oszczędza całemu zespołowi kierowniczemu około ośmiu godzin dziennie na wszystkich poziomach.

Nasza rodzima Grupa LOTOS to nowoczesny koncern paliwowy. Wszystkie kluczowe procesy biznesowe są w firmie od dawna sterowane przez wysokiej klasy systemy IT i OT. Teraz do zwiększenia opłacalności przerobu ropy naftowej zaprzęgnięto rozwiązania chmurowe wspierane przez sztuczną inteligencję. Za pomocą platformy Microsoft Azure, korzystającej ze sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej, wydajność procesu przetwarzania ropy wzrosła o 1-2 proc. Na pierwszy rzut oka niewiele, ale w skali całego koncernu to już znaczące korzyści ekonomiczne.