Innowacje w Polityce? To możliwe!

20.04.2022 | Magazyn nr 42

Home 5 THINKTANK REVIEW 5 Magazyn nr 42 5 Innowacje w Polityce? To możliwe!

 

Hasło „Innowacje w Polityce” wielu osobom może wydawać się kontrowersyjne, a nawet nie do końca poważne. A jednak właśnie tak, w polityce jest potrzebne podejście innowacyjne. Europejski sposób prowadzenia polityki opiera się na podstawach stworzonych zbyt dawno temu, aby móc dotrzymać kroku zmieniającym się skokowo uwarunkowaniom w jakich żyjemy. Wydarzenia ostatnich czasów szczególnie silnie wskazują i obnażają jak dotychczasowe sposoby prowadzenia polityki gwałtownie potrzebują nowego podejścia, myślenia i działania w sposób niestandardowy, odpowiadający na potrzeby chwili.

Otwartość na szukanie nowych, odważnych rozwiązań widać szczególnie na poziomie władz województw, miast, lokalnych samorządów. Tu swoją siłę okazują włodarze miast, którzy potrafią działać w sposób szybki, z doskonałą znajomością potrzeb i lokalnych możliwości. W poszukiwaniu właściwych odpowiedzi na palące potrzeby społeczne niezmiernie cenna jest wymiana wiedzy, inspiracje płynąc z innych miejsc, od innych osób borykających się z podobnymi wyzwaniami. Do zawodu polityka nie trafia się po zdaniu odpowiednich egzaminów potwierdzających kompetencje w tym obszarze, tym bardziej cenna okazuje się możliwość wzorowania się na tych, którzy potrafią myśleć i działać innowacyjnie.

Sześć lat temu, w 2017 roku, powstał europejski Instytut Innowacji w Polityce (Innovation in Politics Institute) z główną siedzibą w Austrii, w Wiedniu. Instytut jest organizacją, która identyfikuje, rozwija i wdraża innowacje w polityce w celu wzmocnienia demokracji w Europie i poza nią. Dzięki ogólnoeuropejskiej sieci biur i organizacji partnerskich już w 21 krajach europejskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liban, Litwa, Luksemburg, Holandia, Polska, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania) oraz we współpracy z liderami politycznymi na wszystkich szczeblach, Instytut wspiera budowanie nowego podejścia do polityki.

 

 

Od pierwszego roku działania Instytutu ruszyła specjalna inicjatywa – konkurs o nazwie Nagrody dla Innowacji w Polityce (Innovation in Politics Awards). Jej celem jest wyróżnienie odważnych i kreatywnych projektów politycznych w Europie oraz wyłonienie najzdolniejszych umysłów w dziedzinie polityki w Europie i przedstawienie ich rozwiązań innym politykom ponad granicami i podziałami partyjnymi, aby czerpali z nich inspirację. W ciągu ostatnich pięciu lat jury obywatelskie składające się z 5 000 Europejczyków wybrało 45 zwycięzców spośród ponad 2 000 projektów politycznych.

 

 

W ramach konkursu wyróżnia się dziewięć kategorii, które zmieniają się w odpowiedzi na wydarzenia w Europie, z jakimi przychodzi wszystkim mierzyć. W ostatnim roku były to: Społeczność lokalna, Demokracja, Cyfryzacja, Ekologia, Ekonomia, Edukacja, Prawa Człowieka, Jakość Życia oraz Strategie COVID-19.

Bardzo ciekawie na tle Europy wypada Polska. We wszystkich pięciu latach konkursu nasz kraj miał zdecydowanie największą liczbę finalistów – dokładnie 58, z czego trzy otrzymały nagrody główne. Były to projekty zgłoszone przez:

  • Łódź – Wideotłumacz.pl, Piotr Kowalski, w kategorii Jakość Życia 2017
  • Gdańsk – Gdański model integracji imigrantów, Paweł Adamowicz, kategoria Prawa Człowieka 2018
  • Gdynia – Gdynia wspiera przedsiębiorców w czasie COVID-19, w kategorii Ekonomia 2020.

W Polsce i krajach bałtyckich koordynatorem Instytutu jest Centrum Stosunków Międzynarodowych i ośrodek THINKTANK. W ciągu pięciu lat konkursu wspierały też partnersko takie organizacje, jak: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Stowarzyszenie 61, Szkoła Liderów, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Ashoka oraz ePaństwo.

 

 

Wdrożone, najlepsze praktyki są udostępniane publiczne jako inspiracja na platformie Instytutu. Celem jest zachęcenie do wymiany pomysłów w całej Europie, z myślą o promowaniu transgranicznego rozwoju innowacyjnych polityk. Stale rosnąca platforma obejmie również szereg przełomowych projektów, które nie zostały zgłoszone do konkursu. Obecnie zawiera ona 370 udanych inicjatyw politycznych z 37 krajów.

 

Julia Kozak, partner THINKTANK, koordynator programu Miasta Przyszłości

 

 

POWRÓT ↵

 width=