Jak budować relacje w biznesie?

Budowanie relacji w biznesie to sfera niedoceniana i spychana na margines działalności. Często bagatelizujemy wartość relacji oraz nie potrafimy dostrzec i wydobyć niewątpliwych korzyści jakie z nich płyną. Traktując tworzenie relacji jedynie jako konieczny obowiązek i wydatek, pozbawiamy się możliwości czerpania zysków z tego źródła, również tych finansowych – pisze Magdalena Jabłkowska, Członek Zarządu, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.


 

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top