Jak lider mierzy się z ryzykiem

Ocena ryzyka jest stałym elementem zarządzania. Mimo że lider ma do dyspozycji wszelkie narzędzia analizy, prognozowania i szacowania ryzyk w zarządzanej firmie, jednym z jego ważniejszych i najtrudniejszych zadań pozostaje podejmowanie decyzji, ich autoryzowanie i przyjęcie odpowiedzialności za ich skutki.


Jak lider mierzy się z ryzykiem?

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top