Jak wygrać wojnę o talenty?

Inteligencja emocjonalna jest najtrudniejszym obszarem w zarządzaniu pracownikami, a jednocześnie stanowi 75-85 procent najbardziej potrzebnych kompetencji w miejscu pracy. Literatura i wieloletnia praktyka wskazują, że 75 procent menedżerów popełnia błędy rekrutacyjne, bo nie umie wykorzystywać inteligencji emocjonalnej pracowników do budowania inteligentnych emocjonalnie organizacji.

Grażyna Tallar, autorka dzisiejszego tekstu na weekend, dzieli się nie tylko wiedzą, ale też osobistymi doświadczeniami, by pokazać, jak szybko i znacząco firmy i inne organizacje mogłyby podnieść swoją efektywność, gdyby nauczyły się korzystać z wiedzy o inteligencji emocjonalnej. W naszej polskiej sytuacji temat jest ważny, bo wobec deficytu pracowników trzeba specjalnych wysiłków, by ich zdobyć i utrzymać.


Jak wygrać wojnę o talenty?

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top