Dobrzy liderzy potrzebni od zaraz

W politykach publicznych istotną rolę pełnią dziś tzw. policy/public entrepreneurs, czyli osoby które inicjują różne, często innowacyjne, przedsięwzięcia społeczno-ekonomiczne o charakterze non-profit. Mogą to być liderzy np. organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń. Zwykle działają tam, gdzie potrzebne jest szczególne wsparcie, np. w środowiskach defaworyzowanych – pisze w komentarzu Andrzej Zybała, politolog, dr hab. nauk społecznych, profesor w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


 

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top