Jazda bez widoczności

Patrząc okiem ekonomicznego laika, konsumenta i obywatela, chciałoby się w przekazie teoretyków ekonomii zobaczyć konkretny i jednoznaczny, a przez to uspakajający wzór postępowania dla rządzących. Jednak formuł ukazujących działanie dźwigni finansowych w państwie jest wiele – o czym pisze autor artykułu – i żadna z nich nie wydaje się nieść rozstrzygnięcia ostatecznego, ani żadna nie zdaje się dawać gwarancji – pisze w komentarzu Daniel Wójtowicz, ekspert marketingu i komunikacji społecznej, aktualnie Szef Marketingu w Teatrze Rampa w Warszawie.


 

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top