Jubileuszowy, XV Kongres Consumer Finance o przyszłości rynku

16.12.2019 | Wydarzenia

Home 5 THINKTANK Poleca 5 Wydarzenia 5 Jubileuszowy, XV Kongres Consumer Finance o przyszłości rynku

W dniach 5-6 grudnia w Centrum Giełdowym w Warszawie uczestnicy  XV Kongresu Consumer Finance podjęli dyskusję na temat  wyzwań, szans i ryzyk, z którymi przyjdzie się zmierzyć   rynkowi consumer finance w najbliższych dwóch-trzech latach.

Prezes Biura Informacji Kredytowej – Mariusz Cholewa wystąpieniem wprowadzającym na temat prognoz i wyzwań dla rynku CF rozpoczął dwudniowe spotkanie. Podczas prezentacji podkreślił m.in. wysoką relację kredytów konsumpcyjnych do PKB, wzrastającą liczbę wysokokwotowych kredytów gotówkowych udzielanych na coraz dłuższe okresy. Do tych i innych tematów Mariusz Cholewa nawiązał również w dwóch wywiadach udzielonych przy okazji Kongresu wywiad dla Europejskiego Kongresu Finansowego oraz materiał BIK.

O zagrożeniach dla rozwoju rynku CF opowiedziała następnie Marta Penczar, Dyrektor w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Podczas wystąpienia, uczestnicy Kongresu współtworzyli subiektywną mapę najistotniejszych zagrożeń dla rozwoju rynku CF, które mogą zmaterializować się w najbliższych latach. Najczęściej wskazywano: przeregulowanie, przekredytowanie i spowolnienie gospodarcze.

Podczas pierwszego dnia Kongresu odbyły się również debaty o kierunkach ewolucji modeli biznesowych oraz odpowiedzialności na rynku consumer finance.

W pierwszej debacie, prowadzonej przez Michała Moskalika, BNP Paribas Cardif, udział wzięli przedstawiciele Fines S.A., Revolut, Provident Polska oraz Santander Consumer Bank. Uczestnicy dyskusji dotyczącej formuł, narzędzi i efektywności modeli biznesowych skupili się na transformacji sieci sprzedaży  w kierunku wieloproduktowości oraz wskazywali, że model mobile będzie zyskiwał na znaczeniu, również na rynku pożyczek. Wskazywano, że podobnie jak w ofercie fintechów, połączenie mobilnych kanałów dystrybucji i  standaryzacja oferty może stymulować umocnienie pozycji konkurencyjnej.

Polecamy uwadze wywiad Fintek.pl z prowadzącym debatęKierunki ewolucji modeli biznesowych na rynku consumer finance” Michałem Moskalikiem

Dyskusję o odpowiedzialności z perspektywy konsumenta, instytucji finansowej i regulatora prowadził Maciej Samcik, Redaktor naczelny Subiektywnie o finansach, a udział w niej wzięli: Izabela-Dąbrowska Antoniak z Biura Rzecznika Finansowego, Agata Kwaśniak z Centrum Myśli Strategicznych, Marek Niechciał – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Andrzej Roter, Prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego oraz Tomasz Wiśniewski, przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych. Tematy poruszone podczas dyskusji oraz opinie uczestników Kongresu prowadzą do konkluzji, że poważnymi przyczynami nieodpowiedzialnych zachowań są nie tylko short-termism, misselling czy modele współpracy z agentami ale również moralność finansowa, swoiste tsunami regulacyjne oraz nowe technologie. Tak więc, aby przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom konieczne są: współdziałanie wszystkich uczestników rynku finansowego oraz spojrzenie z perspektywy stabilności sektora finansowego.

Zakończeniem pierwszego dnia KCFu było ogłoszenie wyników konkursu Verba Veritatis dla autorów pracy dyplomowych, magisterskich i doktorskich  z zakresu: etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu, ładu korporacyjnyego czy innowacyjności społecznej w gospodarce.

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się, już tradycyjnie debatą regulacyjną, we wprowadzeniu do której Marcin Czugan, Wiceprezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, przedstawił najważniejsze spodziewane zmiany legislacyjne w roku 2020. W wystąpieniu nie zabrakło istotnej roli wyroków TSUE, omówienia regulacji europejskich tzw. poziomu 2, czyli nawiązania do projektu wytycznych EBA dotyczących tworzenia i monitorowania pożyczek. Wiceprezes ZPF nawiązał do wytycznych ESA dotyczących kluczowych informacji o ubezpieczeniach z elementem inwestycyjnym i zaznaczył istotę wyników rewizji dyrektywykredycie konsumenckim (CCD) oraz Dyrektywy w sprawie sprzedaży usług finansowych na odległość (DMFSD).

Debatę o wpływie nowych technologii na rynek CF, na zaproszenie Blue Media i Vivus Finance, prowadził dziennikarz ekonomiczny Robert Stanilewicz Paneliści, wraz z uczestnikami Kongresu, wśród szans dla biznesu CF wynikających z technologii dostrzegają: szybkość weryfikacji, dostępność usług, optymalizację kosztów, dopasowanie oferty do potrzeb klienta, open banking i integrację produktów. Największe ryzyka identyfikowane podczas dyskusji to: fraudy, cyberbezpieczeństwo i inwigilacja. W związku z szybkością z jaką pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne, zmieniające nie tylko modele biznesowe ale i oczekiwania konsumenckie, pytania m.in. o przyszłość gotówki czy możliwości AI w kontekście obaw o zbyt silną ingerencję w prywatność – pozostały otwarte. Uczestnicy Kongresu zgodzili się, że możliwości stwarzane przez technologie to większa transparentność usług i mniej misssellingu

Kongres zakończyła debata o wyłudzeniach i bezpieczeństwie na rynku consumer finance, którą prowadziły Edyta Szymczak, Prezes Zarządu ERIF Biura Informacji Gospodarczej i Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Dyskusja skoncentrowała się na uwierzytelnianiu danych, gotowości do korzystania z nowoczesnych rozwiązań antyfraudowych, skuteczności działań organów ścigania i podmiotów rynku CF w zakresie wykrywania wyłudzeń. Zwracano uwagę na kwestie bezpieczeństwa w sektorze finansowym wobec technik stosowanych przez  nowoczesnych cyberprzestępców, którzy atakują nie tylko z wykorzystaniem nowych technologii ale również socjotechniki czy manipulacji, a obecnie rynek i konsumenci muszą stawić czoła profesjonalnym grupom przestępczym.

Z jakich technologii korzysta obecnie branża consumer finance? Odpowiada Agnieszka Wachnicka.

Organizatorzy dziękują Uczestnikom oraz Panelistom za otwartość i aktywność. Już dziś zapraszamy na Europejski Kongres Finansowy gdzie kontynuowana będzie dyskusja o szansach i zagrożeniach dla rynku consumer finance. Przedstawiona zostanie również rekomendacja dotycząca odpowiedzialności na rynku  consumer finance.

Tegoroczna edycja Kongresu Consumer Finance została zorganizowana przez Gdańską Akademię Bankową oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce we współpracy z Centrum Myśli Strategicznych. Partnerami Głównymi Kongresu był: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Blue Media S.A., BNP Paribas Cardif, Fines S.A. oraz Vivus Finance. Głównym partnerem medialnym Kongresu był Dziennnik Gazeta Prawna.