Klimat zmienia biznes

27.08.2020 | Magazyn nr 36

Home 5 THINKTANK REVIEW 5 Magazyn nr 36 5 Klimat zmienia biznes

 

Podobnie jak pandemia koronawirusa, skutki zmian klimatycznych mają charakter egalitarny. To problem, który prędzej czy później dotknie wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania czy status społeczno-ekonomiczny. Dotyczy to również biznesu.

Zarządzanie ryzykiem klimatycznym i wdrażanie skutecznych planów adaptacji do nowych warunków to konieczność w firmach przyszłości. Dziś jest to szczególnie aktualne, gdyż podejmowane są decyzje w UE dotyczące strategii odbudowy europejskiej gospodarki po pandemii koronawirusa. Celem jest  zrównoważony rozwój.

Z badań firmy doradczej Deloitte wynika, że pandemia znacznie wpłynęła na globalne znaczenie czynników ESG w pierwszym półroczu 2020 r. Ocena pozafinansowa firm pod kątem środowiska (E – environmental), społecznej odpowiedzialności (S – social responsibility) i ładu korporacyjnego ( G – corporate governance) już stała się normą. Inwestorzy oczekują od firm nie tylko dobrych wyników finansowych i troski o własny interes ekonomiczny, ale korzyści dla wszystkich interesariuszy, czyli też dla społeczności lokalnej i środowiska. Do pewnego stopnia dyrektorzy finansowi są świadomi tego trendu, gdyż aż 72 proc. z nich deklaruje branie pod uwagę czynnika ESG przy planowaniu strategii przedsiębiorstwa. Niestety jedynie 44 proc. deklaruje jawność wyników pozafinansowych. Dotyczy to również polskich spółek (Badanie „CFO Survey 2020 – spring edition”).

 

 width=

 

Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (Corporate Climate Awarness Study) giełdowych z 2019 r. pokazały, że nawet elita polskiego biznesu, a więc firmy notowane na GPW w Warszawie wciąż mają sporo do nadrobienia. Analiza raportów niefinansowych z dwóch ostatnich lat wykazała, że świadomość wzajemnego wpływu spółek i kryzysu klimatycznego jest wśród tych organizacji na bardzo niskim poziomie. Przeciętny wynik wyniósł 1,03 na 10 możliwych do uzyskania punktów, a aż 66 z 143 spółek, czyli ponad 46 proc., nie osiągnęło nawet ułamkowej części punkta.

Polskie spółki giełdowe będę musiały dostosować się do trendów regulacyjnych UE i decyzji konsumentów, którzy w przyszłości będą wymagać od firm informacji np. o śladzie węglowym produktów. Branie pod uwagę czynników środowiskowych wkrótce stanie się nie mniej ważne niż cena i jakość produktu.

 

Dr Katarzyna Młynek, Dyrektor Programowa THINKTANK

 

POWRÓT ↵

 width=