Kreatywność: sztuka stawiania pytań

29.04.2019 | Komunikacja i marka

Home 5 Baza wiedzy 5 Komunikacja i marka 5 Kreatywność: sztuka stawiania pytań

O sposobach twórczego myślenia oraz o jego barierach i kreacji w reklamie opowiada jeden z założycieli agencji PZL.