List otwarty ekspertów Team Europe Direct Polska

Potrzebujemy zdecydowanych i konkretnych działań mających na celu całkowitą marginalizację Rosji. Należy odciąć Rosję od systemu SWIFT oraz objąć sankcjami sektor energetyczny, w tym eksport surowców takich jak ropa, gaz i węgiel do UE, nawet za cenę wysokich kosztów finansowych po stronie UE, gdyż obecna sytuacja przywołuje na myśl niesławną politykę appeasementu i potwierdza narrację tych, którzy już od dawna prezentowali naszą Wspólną Europę jako słabą, niezdecydowaną i naiwną – piszą w liście do najważniejszych postaci kreujących europejską politykę eksperci skupieni w Team Europe Direct Polska, a wśród nich dr Małgorzata Bonikowska, prezes THINKTANK.

 

.

 

 

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top