Mądrość mentoringu, inteligencja coachingu

Grzegorz Radłowski

👉Poradnik na temat nowoczesnych metod coachingu i mentoringu

Doświadczony mentor i coach omawia problemy, które napotkał w swojej karierze i które mogą wystąpić podczas stosowania metod coachingowych i mentoringowych w szkoleniu profesjonalnych sprzedawców, menedżerów oraz trenerów sprzedaży. Swoje rozważania uzupełnia m.in. studiami przypadków globalnych firm oraz praktycznymi ćwiczeniami. W tej obszernej książce, ciekawe informacje na temat praktyki funkcjonowania biznesu, znajdą także osoby nie zaangażowane bezpośrednio w sprzedaż.

Więcej informacji o książce tutaj.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top