Magazyn THINKTANK nr 35

ZIEMIA NA KREDYT

Rok 2019 jest szczególny – mija 30 lat  od podniesienia żelaznej kurtyny w Europie  i transformacji ustrojowej w Polsce.  obrady okrągłego stołu 1989 r. otworzyły drogę do przemian, bo ówczesna władza i opozycja zdecydowały się na rozmowy przy mediacji Kościoła. Postanowiliśmy przypomnieć,  jak ważny jest dialog, i zorganizowaliśmy serię minidyskusji w formie okrągłych stołów  z udziałem przedstawicieli różnych środowisk o różnych poglądach. debatowaliśmy  o stanie polskiej kultury (to podstawa  dla każdej wspólnoty), o wyzwaniach Europy  i o gospodarce wolnorynkowej w Polsce.  w niniejszym numerze magazynu „THINKTANK” prezentujemy wnioski z tych spotkań i rekomendacje na następne dekady.

Wiodącym tematem numeru jest stan planety, zarówno w kontekście zmian klimatycznych i środowiska naturalnego, jak i polityczno- -społeczno-gospodarczych wyzwań, z którymi przyjdzie się mierzyć firmom i państwom. Kapitalizm się bowiem nie sprawdza, a rosnący, szeroko rozumiany egoizm nie pomaga. rozmawiamy o tym z Magdą Wierzycką i Mariuszem Grendowiczem (w kontrapunkcie) oraz opisujemy szerzej kryzys klimatyczny w tekście głównym.

Na światowe wyzwania patrzymy również  przez pryzmat marek, gdyż niejednokrotnie  to właśnie one odpowiadają na dylematy współczesnych społeczeństw lepiej niż rządy. w numerze opisujemy także najmłodsze pokolenie (Smart) – prezentujemy wnioski z projektu RE-GENERACJA. do młodych  będziemy jeszcze wracać, bo to oni odegrają  kluczową rolę w przekształcaniu świata.

W tym roku THINKTANK po raz trzeci prezentuje wyniki swego rankingu Kogo słucha polski biznes? oraz nowego, zatytułowanego Ranking społecznych projektów biznesu, w którym nagrodziliśmy najlepsze inicjatywy tego typu ostatniego 30-lecia. jest trochę niespodzianek  – warto sięgnąć do szczegółów w numerze  i na naszej stronie internetowej.

W magazynie, jak zawsze, znajdą Państwo trendy: piszemy o postmultilateralizmie, ekonomii lęku i przezwyciężającej go kulturze wellbeing, skrojonej na miarę naszych niespokojnych czasów. w sekcji „strategie i obserwacje” prezentujemy refleksje o sednie przywództwa na nową dekadę oraz o zmieniających się korporacjach – tych nastawionych na cel, a nie jedynie na zysk. Zastanawiamy się także, jak przygotować się  na nowy światowy kryzys. a na długie zimowe wieczory polecamy wybór najlepszych  naszym zdaniem książek. szczegóły  jak zawsze w kwartalnych przeglądach.

Dziękujemy, że są Państwo z THINKTANK  i życzymy miłej lektury.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top