Magazyn THINKTANK nr 39

Wiodącym tematem tej edycji magazynu THINKTANK są wciąż rosnące w świecie nierówności ekonomiczne i społeczne. W numerze zastanawiamy się, czy możliwa jest skuteczna recepta na wyjście z kryzysu oraz jak ją zaimplementować.

O wyzwaniach, jakie stoją dziś przed biznesem w związku ze zmianami klimatu, z prof. Muhammadem Yunusem, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za rok 2006, rozmawia Julien Ducarroz, prezes Orange Polska. Autorzy wskazują na konieczność całkowitego przeprojektowania biznesu i działanie „tu i teraz”. Kontrapunkt THINKTANK stanowi część publikacji powstałej w ramach projektu Miasteczka Myśli „Razem dla planety”.

W numerze przyglądamy się także markom. Przede wszystkim w tekście „Czas na rebranding”, będącym wynikiem eksperckiej debaty „okrągłego stołu”. Pokazujemy przemiany jakie zachodziły w Polsce przez pryzmat rynku usług marketingowych. Do wątku marek i brandingu nawiązujemy również w sekcji „Obserwacje”. Okazuje się bowiem, że w new normal do marek warto podejść strategicznie. I dotyczy to również budowania marki własnej, czyli tzw. personal brandingu. Ponadto rekomendujemy refleksję o tym, jak dzięki kobietom zmieniają się oblicza marek. W sekcji piszemy również o przyszłości rynku pracy i wdrażaniu idei smart working oraz o regulacjach nakładanych przez UE na sztuczną inteligencję i ich konsekwencjach.

W sekcji specjalnej „Rozmowy o Europie” poruszamy wątki polityki migracyjnej UE; zastanawiamy się  jak będzie wyglądał nowy unijny pakt o migracji i azylu. Analizujemy jakie znaczenie dla polskich przedsiębiorstw mają umowy handlowe UE oraz na ile potrzebna jest europejska unia zdrowotna. W sekcji piszemy także o blaskach i cieniach Karty praw podstawowych UE.

O przyszłości piszemy również w „Trendach”, przede wszystkim pokazując jak Internet zdominował współczesny biznes. Okazuje się, że e-commerce, Internet zachowań a nawet jawna wojna o wpływy w sieci to już nasza codzienność. Ponadto w sekcji przybliżamy wyniki raportu „Siła psychiczna i energia lidera w nowej normalności”, bo przyszłość polskich przedsiębiorstw w znacznej mierze zależy od dobrostanu zatrudnionych w nich pracowników.

Zapraszamy do lektury!

 

dr Małgorzata Bonikowska
prezes THINKTANK,
wydawca magazynu „THINKTANK”

dr Katarzyna Młynek,
dyrektor programowa THINKTANK,

redaktor prowadząca magazynu „THINKTANK”


 

SPIS TREŚCI:

Temat numeru

Kontrapunkt

Okrągły stół

Obserwacje

Sekcja specjalna: Rozmowy o Europie

Trendy

 

POWRÓT ↵

Magazyn THINKTANK nr 39

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top