Millenialsi w świecie finansów

Pokolenie Y, tak jak inne generacje, nie jest monolitem i różni się wewnętrznie, pod względem zachowań, decyzji, potrzeb, filozofii życiowej oraz podejścia do finansów. Jak jednak zarządza pieniędzmi ta olbrzymia grupa osób? To ważne, bo za dekadę to millennialsi będą kreować politykę finansową czy zakupową na świecie.


Millenialsi w świecie finansów

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top