Motywacja

30.07.2019 | Zarządzanie

Home 5 Baza wiedzy 5 Zarządzanie 5 Motywacja

Polacy są coraz bardziej szczęśliwi i lepiej oceniają swoją pracę. Dlaczego więc menedżerowie mają problemy z angażowaniem swoich ludzi? Syndrom ten dotyka wiele organizacji, i te większe, i mniejsze. Pracownicy skarżą się na wypalenie i niechętnie dają się z siebie więcej, niż to konieczne. Pracodawcy również obserwują syndromy zniechęcenia i niskiej motywacji. Poszukiwanie lepszych metod zaangażowania stale zyskuje na znaczeniu na liście priorytetów liderów i menedżerów. Jak wynika z badań, w polskich warunkach niskie zaangażowanie może być spowodowane jednym z czterech czynników. Głównym źródłem frustracji jest: obawa przed utratą pracy, strach przed zamkniętymi drzwiami do kariery, zła ocena przełożonych oraz brak szacunku do organizacji. By zwiększyć zaangażowanie pracowników, nie wystarczy wyeliminować przyczyny frustracji. Może to być jednak dobry początek.


[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Motywacja