Nauki o zarządzaniu i jakości – mentoring doktorski

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej zaprasza doświadczonych menedżerów do podjęcia studiów podyplomowych wprowadzających do eksternistycznego przygotowania rozprawy doktorskiej.

Nowa Ustawa o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z 2018 roku uznaje kształcenie w szkołach doktorskich jako podstawową ścieżkę uzyskania stopnia doktora, ale dopuszcza także przygotowanie rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym. W sensie naukowym doktorat eksternistyczny jest takim samym doktoratem jak ten przygotowywany w szkole doktorskiej, a więc takie same są wymagania stawiane rozprawie doktorskiej jako dziełu naukowemu oraz doktorantowi jako uczestnikowi procesu uzyskiwania kwalifikacji doktorskich. Doktoraty eksternistyczne są adresowane do menedżerów praktyków, tj. osób z istotnym dorobkiem zawodowym.

Pomoc wynikająca ze studiów podyplomowych „Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości” polega nie tylko na wspólnym sformułowaniu problemu badawczego i opracowaniu koncepcji procesu badawczego prowadzącego do rozwiązania, ale także w zdobyciu kompetencji weryfikowanych na końcowym etapie postępowania prowadzącego do uzyskania stopnia doktora. Studia są szczegółowo opisane na stronach internetowych Wydziału Zarządzania https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Studia-podyplomowe oraz Politechniki Warszawskiej https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-podyplomowe-i-inne.

W dniu 19 października 2021 r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem studiów podyplomowych „Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości”, podczas którego będzie można uzyskać informacje merytoryczne i organizacyjne. Spotkanie będzie przeprowadzone w trybie zdalnym. Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres laura.wasik@pw.edu.pl – mailu zwrotnym otrzymają Państwo link do logowania.

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top