Nieprzewidywalne poszerza wyobraźnię

29.04.2019 | Zarządzanie

Home 5 Baza wiedzy 5 Zarządzanie 5 Nieprzewidywalne poszerza wyobraźnię

Zmiany w systemie gospodarczym, których dziś jesteśmy świadkami, prowadzą do dwóch ważnych
wniosków. Po pierwsze, sytuacje, w których doświadczamy niespotykanego wcześniej ryzyka, będą zdarzały
się częściej. Po drugie, nie jesteśmy wobec takich sytuacji bezbronni, tym ryzykiem powinniśmy zarządzać.