Nowy porządek globalny. Mocarstwa, średniacy i niewidzialne
siły kierujące światem

 

Bartłomiej Radziejewski
Wydawnictwo Nowa Konfederacja

 

W swojej pracy „Nowy porządek globalny” Bartłomiej Radziejewski z erudycją i zarazem prostym, lecz precyzyjnym językiem prowadzi Czytelnika przez zawiłości współczesnej geopolityki. Autor łączy dogłębną analitykę z przystępnym stylem, czyniąc książkę atrakcyjną zarówno dla ekspertów, jak i osób mniej zaznajomionych z tematyką międzynarodową.

 

Z perspektywy historii, wojskowości, filozofii, ekonomii i nauk społecznych, autor kreśli obraz świata zdominowanego przez porządek czterobiegunowy, gdzie tradycyjne mocarstwa, regionalne potęgi oraz inne, często niedostrzegane czynniki współtworzą skomplikowaną mozaikę relacji międzynarodowych.

Radziejewski – jak sam pisze – prezentuje „zarys pierwszej polskiej teorii realistycznej”, odchodząc od zachodnich schematów myślowych, które jego zdaniem nie zawsze pasują do specyfiki państw średnich, takich jak Polska.

Jego analiza obejmuje również państwa mniejsze, które przedstawione są nie jako pasywne części systemu globalnego, ale jako aktywni w nim gracze. Jednak szczególnie interesujące jest spojrzenie autora na Polskę, którą widzi jako kraj z możliwościami wpływania na ład międzynarodowy, pod warunkiem prowadzenia „mądrej” polityki.

Radziejewski skupia się również na „niewidzialnych siłach”, takich jak organizacje pozarządowe, korporacje transnarodowe czy sieci eksperckie, ukazując ich subtelny, ale znaczący wpływ na geopolitykę. Ta warstwa analizy rzuca światło na złożone i często ukryte zależności międzynarodowe.

„Nowy porządek globalny” to lektura obowiązkowa dla każdego, kto pragnie zrozumieć dynamiczne zmiany w światowej polityce i rolę, jaką każdy kraj, niezależnie od swojej wielkości, może odgrywać w kształtowaniu globalnej rzeczywistości.

 

 

Opublikowano 01.04.2024

 

 

POWRÓT ↵

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top