Obywatel społecznie zaangażowany

Podczas pandemii Warszawa dobrze poradziła sobie dzięki energii mieszkańców. To była prawdziwa ludzka solidarność, wynikająca z potrzeby serca. Zaangażowały się firmy i zamożne osoby prywatne, ale też zwykli obywatele. Działając lokalnie, w swoich małych społecznościach zrobili najwięcej. Najszybciej też dotarli do potrzebujących. Rozwinęła się pomoc sąsiedzka. Cenimy zaangażowanie mieszkańców, bo pozwala ono na sprawne działanie samorządu – pisze Paweł Rabiej, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.


 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top