Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku

Marek Wzorek 

➡️Teoria i praktyka turkusowego zarządzania

Książka skupia się na przybliżeniu czytelnikowi turkusowego modelu zarządzania organizacjami, który w ostatnich latach zdobywa popularność na całym świecie. Opiera się on na odrzuceniu sztywnej hierarchii, partnerskich relacjach pomiędzy ludźmi oraz samoorganizacji i elastyczności.

Autor przybliża nam zarys historycznej ewolucji metod zarządzania oraz analizuje przypadki firm, które weszły na najwyższy, turkusowy szczebel. Konsekwentnie prowadzi czytelnika przez kolejne kroki dokonywania reorganizacji systemu zarządczego.

👉Więcej informacji o książce tutaj.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top