POLSKA 2020 W ŚWIETLE MEDIÓW. O czym pisaliśmy, czytaliśmy i myśleliśmy w 2020 r.?

Raport THINKTANK i Instytutu Monitorowania Mediów

 

Rok 2020, dotknięty globalną pandemią, przejdzie z pewnością do historii XXI wieku. W świecie wysoce zorganizowanym, dysponującym nadzwyczajnymi osiągnięciami nauki i wyrafinowanymi technologiami, pojawiło się zagrożenie, wobec którego wszyscy jesteśmy jednakowo bezradni. Historycy i antropolodzy będą badać to zjawisko teraz i w przyszłości, a tymczasem THINTANK i Instytut Monitorowania Mediów postanowili sprawdzić, jak te nadzwyczajne wydarzenia zapisały się w mediach i za ich pośrednictwem w świadomości Polaków.  

Eksperci THINKTANK wybrali 12 haseł, które naszym zdaniem najbliżej charakteryzowały społeczne doświadczenia związane z pandemią w 2020 roku. Instytut Monitorowania Mediów zbadał zaś, jak często i w jakim kontekście pojawiały się one w prasie, w portalach internetowych i social mediach oraz jaka była dynamika ich występowania w poszczególnych miesiącach 2020 r. w porównaniu do 2019 r. Dwa z tych haseł, czyli „świat po pandemii” oraz „fake news-y” zostały poddane dokładniejszej analizie. Oczywiście pierwsze z nich nie było obecne w mediach w 2019 r.

Poniżej przedstawiamy graficzny obraz analizy wszystkich haseł.

 

Zbigniew Gajewski, Partner THINKTANK

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top