Okrągły stół „Polacy o przyszłości Europy. Kluczowe wyzwania”

10 września 2019, Warszawa

Po majowych wyborach zmienił się skład Parlamentu Europejskiego i polityczna konfiguracja wewnątrz UE. Przed końcem tego roku poznamy nowe władze unijnych instytucji. Jak przyszłość Unii Europejskiej widzą Polacy zaangażowani w życie publiczne – liderzy opinii, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, samorządów i think tanków? Jak sprostać wyzwaniom stojącym przed Europą? Jak odpowiedzieć na zagrożenia klimatyczne i cyfrowe, słabnącą innowacyjność i konkurencyjność europejskich firm, dysproporcje i nierówności społeczne, migrowanie ludzi na Stary Kontynent, rosnące napięcia międzynarodowe, perspektywę wojen handlowych i informacyjnych?

Wszystkie te zagadnienia poruszyliśmy podczas zamkniętej dyskusji w formule „okrągłego stołu”, zorganizowanej przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz ośrodek THINKTANK we współpracy z Polską Radą Biznesu, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział blisko 50 ekspertów z całego kraju. Rozmawialiśmy „ponad podziałami” politycznymi, między osobami reprezentującymi środowiska o różnych poglądach. Formuła „okrągłego stołu”, tak ważna dla naszej historii ostatnich 30 lat, przypomniałam nam, że jeśli jest taka potrzeba Polacy potrafią się porozumieć nawet w najtrudniejszych sprawach. Wnioski z dyskusji przedstawimy w raporcie z rekomendacjami.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top