Polski nie stać na brak parytetu

24.04.2019 | Zarządzanie

Home 5 Baza wiedzy 5 Zarządzanie 5 Polski nie stać na brak parytetu

Uruchomienie całego potencjału rozwojowego Polski nie uda się bez kobiet. Kobiety stanowią ponad
połowę obywateli, ale ich niska reprezentacja w demokratycznych instytucjach państwa w żadnej mierze
tego nie odzwierciedla.