CZY EUROPEJSKA UNIA ZDROWIA JEST POTRZEBNA?

29 kwietnia 2021, godz. 17:00
XX

W maju rozpoczyna się ogólnoeuropejska Konferencja w sprawie przyszłości Europy. Ma na celu zaangażowanie Europejczyków w dyskusję wokół najważniejszych procesów, które zachodzą obecnie na naszym kontynencie.
X
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, we współpracy z ośrodkiem dialogu i analiz THINKTANK, zaprasza na cykl debat skierowanych do szerokiej publiczności, o sprawach dotyczących każdego Polaka. Cykl 10 „ROZMÓW O EUROPIE” rozpoczniemy dyskusją o sektorze zdrowia, który ma dziś kluczowe znaczenie dla nas wszystkich:

CZY EUROPEJSKA UNIA ZDROWIA JEST POTRZEBNA?

29 kwietnia, godz. 17.00, ⏱ na profilach Facebook Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce i ośrodka THINKTANK

Wśród mówców m.in. dr Andrzej Ryś – dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Komisja Europejska
XXXX
X
X
XX
xx

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top