Pozostaniemy peryferiami Europy Zachodniej

W odpowiedzi na pytanie THINKTANK, czy Polska dogoni Zachód, odpowiadam: nie, nie dogonimy. Nie dlatego, że jestem pesymistą, ale realistą. Daleko mi do defetyzmu i namawiania kogokolwiek do zaprzestania starań na rzecz rozwoju naszego kraju. Cel jest dla nas wszystkich wspólny, jednak drogi zbyt indywidualne.


Pozostaniemy peryferiami Europy Zachodniej

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top