Premiera książki i dyskusja: „Zdrowie i siła psychiczna – REZYLIENCJA – liderów”

24 października 2020 r.

Zdrowie i siła psychiczna to najważniejsze elementy wyposażenia każdego lidera i człowieka w dzisiejszej rzeczywistości. Nie można zostawiać tych tematów na „po pracy”, tylko tworzyć takie kultury organizacyjne, by zdrowie było wartością, a liderzy dawali przykład dobrymi praktykami profilaktyki i dbałości o rezyliencję – odporność, elastyczność i zdolność do wstawania z upadków. 💪
Zapraszamy na premierę najnowszej książki Sylwii Lewandowskiej-Akhvlediani, ekspertki THINKTANK, “Zdrowie i siła psychiczna – REZYLIENCJA – liderów”, połączonej z dyskusją ekspercką, w której udział wezmą:
👉 Magdalena Ulejczyk, dyrektor zarządzająca, Mazowiecki Instytut Kultury,
👉 Jacek Siwinski, Prezes VELUX Polska,
autorki publikacji i programu
👉 Sylwia Lewandowska-Akhvlediani, psycholog biznesu, mentor i coach
Rozmowę poprowadzi dr Małgorzata Bonikowska, prezes THINKTANK.
➡️ 24.10.2020, godz. 17:00, na profilu Facebook THINKTANK❗

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top