Premiera raportu “Jak efektywnie zbudować sieci 5G z korzyścią dla całego społeczeństwa i państwa?”

Jak efektywnie zbudować sieć 5G? Zapraszamy do lektury raportu fundacji Digital Poland, który kompleksowo pokazuje:

👉 Stan i trendy w budowie sieci telekomunikacyjnych w standardzie New Radio (5G)

👉 Korzyści jakie niesie dla Polski wdrożenie sieci 5G

👉 Efektywne modele współdzielenia sieci, również wsparcie zasięgu na obszarach słabo zurbanizowanych i białych plam

👉 Przegląd rozwiązań i wdrożeń sieci łączności krytycznej oraz dla instytucji publicznych w Polsce i na świecie

 

Raport jest pierwszym, tak kompleksowym przeglądem tej tematyki rozwoju sieci 5G w Polsce.

Ponieważ postanowiliśmy wesprzeć tę merytoryczną publikację patronatem stąd gorąco zachęcamy do lektury.

 

Raport można za darmo pobrać ze strony: https://www.digitalpoland.org/publikacje

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top