Style Życia

THINKTANK Style Życia

Analizujemy zmiany postaw i zachowań ludzi pod wpływem zmieniającego się otoczenia. Obserwujemy i przewidujemy trendy, które zmieniają się wraz ze zmianą pokoleniową, poszukujemy niecodziennych rozwiązań i sposobów na życie oraz biznes. Program koncentruje się na polskich decydentach i konsumentach. Analizuje ich sposoby spędzania czasu, podróżowania, konsumowania i inwestowania. Poszukujemy odpowiedzi, jak godzić życie prywatne z zawodowym. W ramach programu THINKTANK analizuje, diagnozuje i opisuje polskich konsumentów. Organizujemy konferencje, debaty i warsztaty, wydajemy specjalne publikacje – trendbooki. Pierwsze edycje programu powstawały przy współpracy z MaleMEN.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top