Przywództwo przyszłości już tu jest!

Dziś przywódca nie musi mieć konkretnej funkcji, nie musi być głową państwa lub szefem firmy. Wystarczy, że dzisiejszy przywódca ma silną potrzebę, aby opowiedzieć się w kwestii, która ma wartość kluczową dla przyszłości tej osoby lub osób, które reprezentuje – mówi Sylwia Lewandowska – Akhvlediani, ekspertka THINKTANK.

autor: Sylwia Lewandowska – Akhvlediani, psycholog biznesu, międzynarodowy coach, trener, facylitator, ekspertka THINKTANK

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top