PRZYWÓDZTWO W ŚWIECIE VUCA

28.11.2019 | Naszym zdaniem

Home 5 Naszym zdaniem 5 PRZYWÓDZTWO W ŚWIECIE VUCA

Największym niebezpieczeństwem w czasach turbulencji nie są same turbulencje. Jest nim działanie z logiką przeszłości.
PETER DRUCKER

Szybki wzrost globalizacji, technologii i zmienności otoczenia powoduje, że żyjemy w coraz bardziej skomplikowanym i kompleksowym świecie. Jest to świat wzajemnych powiązań, zależności, nielinearny i zmienny.

Coraz częściej, by opisać ten stan używa się akronimu V.U.C.A oznaczającego:

Volatility – zmienność, Uncertainty – niepewność, Complexity – złożoność, Ambiguity – niejednoznaczność.

Użycie tego akronimu rozpoczęło się w amerykańskiej armii, w latach 1990, w czasach, gdy konflikty zbrojne i zagrożenie terrorystyczne nabierały na sile. Używano go, aby opisać sytuację, gdzie występuje niepewne i dynamicznie zmieniające się środowisko działań wojskowych, gdzie brakuje informacji a sytuacje wydarzają się często w sposób chaotyczny i nieprzewidywalny (nazywane „the fog of war”).

V.U.C.A szybko przyjęła się również w biznesie. Dzisiaj V.U.CA to „nowa normalność”, w której przyszło nam żyć. Czasy V.U.C.A odnoszą się do sytuacji, kiedy powyższe cztery określenia stają się normą.

Wszystko to powoduje, że liderzy, osoby zarządzające przedsiębiorstwami i dużymi zespołami, gdzie zjawisko VUCA jest szczególnie obecne, mogą czuć się przytłoczone czy wręcz zagubione, obserwując, że  sprawdzone dotąd metody przestają działać. Mniej lub bardziej świadomie stają wobec wyzwania, z którym nie wiadomo jak sobie poradzić i wobec takiej zmienności, która może rodzić narastającą frustrację. Wszystko to bierze początek w tym, jak jest zbudowany i jak rozwija się nasz mózg. Okazuje się że nasz rozwój emocjonalny wydaje się nie nadążać za postępem cywilizacyjnym (D. Goleman „Focus”). Można potraktować to zjawisko jako zagrożenie i można spojrzeć na nie jak na unikalną okazję do rozwoju nowych kompetencji, niezbędnych w czasach VUCA.

Badania nad kompetencjami przyszłości prowadzone przez czołowe firmy  konsultingowe potwierdzają, że kompetencje poznawcze i interpersonalne wydają się dzisiaj kluczowe. Przykładem może być badanie firmy Executive Development Associates (2016r.), które wykazało, że tzw. gotowość poznawcza jest dzisiaj bardziej istotna niż cenione wysoko przez dekady myślenie krytyczne. Dzisiaj potrzeba go uzupełniać  czymś, co nazywamy, myśleniem nielinearnym, nielogicznym.

Dotychczasowy model charyzmatycznego przywództwa „odchodzi do lamusa”, a jego miejsce zajmuje lider dostosowany do nowych czasów, doposażony w inny sposób myślenia i działania, który bardziej odpowiada wyzwaniom współczesnego świata.

autorzy:

dr Paulina Barnaś, MD, Executive Coach
dr Maciej Trybulec, PhD, MD, Praktyk biznesu, Mentor