RANGING THINKTANK – „Kogo słucha polski biznes?” 2019

26.09.2019 | Wydarzenia THINKTANK

Home 5 Wydarzenia THINKTANK 5 RANGING THINKTANK – „Kogo słucha polski biznes?” 2019

25 września 2019, Sopot

English version below

Ośrodek THINKTANK przy współpracy Instytutu Monitorowania Mediów już po raz trzeci opracował ranking najważniejszych autorytetów polskiego biznesu. Zbadaliśmy, czyj głos spośród ekonomistów, doradców biznesu oraz przedsiębiorców jest najchętniej słuchany przez środowisko biznesowe. Ogłoszenie wyników rankingu nastąpiło wczoraj wieczorem w Sopocie podczas otwarcia IX edycji Europejskiego Forum Nowych Idei.

 

Metodologia rankingu

Tegoroczny ranking nawiązuje do dwóch poprzednich edycji zrealizowanych w latach 2009 i 2012. Został opracowany na podstawie metodologii wzorowanej na badaniach Accenture Institute of Strategic Change (ranking najbardziej cenionych myślicieli biznesowych w USA).

Na finalny wynik edycji 2019 miały wpływ trzy zmienne:

 1. bezpośrednie wskazania panelu eksperckiego złożonego z członków Rady Ekspertów THINKTANK (więcej informacji o ekspertach: https://think-tank.pl/o-nas/rada-ekspertow). Każdy z jego uczestników układał spontanicznie listę ludzi mających jego zdaniem wpływ na poglądy środowiska biznesowego, bez rozróżnienia na ekonomistów, doradców biznesu czy przedsiębiorców i menadżerów. Następnie proponował  po 10 najważniejszych osób w każdej z tych kategorii. Tak powstały wstępne listy najczęściej wskazywanych nazwisk;
 2. liczba cytowań i publikacji w prasie oraz Internecie w ciągu ostatnich 12 miesięcy (do sierpnia 2019 r.) według monitoringu Instytutu Monitorowania Mediów (www.imm.pl);
 3. liczba wyszukiwań w Google, ustalona za pomocą narzędzia Google Trends.

Dwie z pierwszych zmiennych miały po 40 proc. wpływu na ostateczny kształt list, waga trzeciej to 20 proc.

W badaniu celowo nie wzięliśmy pod uwagę ekspertów i osób pełniących funkcje polityczne i rządowe oraz szefów instytucji publicznych (banku centralnego, giełdy itp.), których wpływ i obecność w przestrzeni publicznej jest związana z pełnioną funkcją.

­Przystępując do opracowania rankingu zespół THINKTANK był ciekaw, czy i jak zmieniła się hierarchia autorytetów polskiego biznesu od 2012 r., kiedy powstała jego poprzednia edycja. W tym czasie nastąpiła dekompozycja sceny biznesowej, osłabła siła wpływu mediów tradycyjnych i wzrosła rola Internetu. Znacząco zmieniły się też paradygmaty gospodarcze. Przede wszystkim zachwiała się wiara, że wolny rynek automatycznie rozwiązuje wszystkie problemy, że zgodnie współpracująca gospodarka globalna to jedyny scenariusz dla świata przyszłości. Gwałtownie przyspieszyła rewolucja cyfrowa.

– W świadomości ludzi biznesu gości dziś niepewność – komentuje wyniki rankingu Zbigniew Gajewski, jego autor i Partner w Ośrodku dialogu i analiz THINKTANK. – Wydaje się, że w takiej rozedrganej sytuacji potrzeba autorytetów jest oczywista. Dziś zaspokajają ją przede wszystkim osoby już znane, o ugruntowanej pozycji, występujące na kongresach, konferencjach i w najpopularniejszych mediach.  Na rynku idei biznesowych jest też coraz więcej młodych ekspertów, dostrzegających nowe zjawiska i mówiących o nich nowym językiem. Jednak są oni obecni głównie w Internecie, gdzie prowadzą blogi, piszą artykuły, komentują nową rzeczywistość. Ich wpływ jest na razie rozporoszony, ale z czasem będą się przebijać do mainstreamu, co zamierzamy uważnie obserwować.

Wyniki rankingu „Kogo słucha polski biznes?” 2019

(w nawiasie miejsce w 2012 r., brak cyfry oznacza, że 7 lat temu to nazwisko nie trafiło do rankingu THINKTANK)

Najchętniej słuchani ekonomiści

 1. Leszek Balcerowicz (2)
 2. Witold Orłowski
 3. Marek Belka
 4. Andrzej Koźmiński
 5. Dariusz Rosati
 6. Jakub Borowski
 7. Ignacy Morawski
 8. Andrzej Rzońca
 9. Mateusz Szczurek
 10. Janusz Jankowiak (6)

Najchętniej słuchani doradcy biznesu

 1. Jacek Santorski (1)
 2. Natalia Hatalska
 3. Dominika Maison
 4. Jan Krzysztof Bielecki
 5. Jeremi Mordasewicz
 6. Adrian Furgalski
 7. Andrzej Jacek Blikle (4)
 8. Rafał Ohme
 9. Janusz Czapiński
 10. Jacek Socha

Najchętniej słuchani przedsiębiorcy i menedżerowie

 1. Janusz Filipiak
 2. Zygmunt Solorz
 3. Irena Eris (2)
 4. Zbigniew Jagiełło
 5. Dominika Kulczyk
 6. Paweł Borys
 7. Henryka Bochniarz (1)
 8. Maciej Witucki (5)
 9. Leszek Czarnecki (3)
 10. Michał Sołowow

ENGLISH VERSION IS AVAILABLE HERE