Raport „Jak sztuczna inteligencja może przyspieszyć transformację sektora energetycznego”

Raport „Jak sztuczna inteligencja może przyspieszyć transformację sektora energetycznego w Polsce?” kierujemy do liderów przedsiębiorstw związanych z energetyką oraz tych firm IT, które chcą współpracować z branżą energetyczną. Adresatami są także decydenci zajmujący się polityką gospodarczą i energetyczną w naszym kraju. Mamy nadzieję, że to opracowanie pomoże im w ich misji.

Raport adresujemy też do specjalistów technicznych zajmujących się rozwiązaniami sztucznej inteligencji. Liczymy, że będzie dla nich użyteczny, ponieważ ma ambicję pogłębić zrozumienie kondycji sektora ich klientów. Większość dotychczasowych strategicznych opracowań dotyczących tematyki tego raportu skupia się na definiowaniu, co należy zrobić, a omija kluczowe odpowiedzi, jak osiągnąć strategiczne cele. W rezultacie mamy wiele strategii leżących na półkach, które nigdy nie przerodziły się w działania, choć ich główne tezy są z pewnością prawdziwe.

Poniższy raport próbuje opisać praktyczny wymiar transformacji cyfrowej sektora energetycznego i aspiruje do bycia poradnikiem w tej sprawie lub przynajmniej wstępem do realizacji takiego procesu. W opracowaniu przedstawiamy transformację cyfrową z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorstwa działającego na tym rynku. Nie skupiamy się na obrazie makroekonomicznym, który został wszechstronnie opisany w innych dostępnych na rynku analizach i artykułach. Wskazujemy, jakie kluczowe czynniki umożliwiają przyspieszenie cyfryzacji sektora, jak można wpłynąć na ich rozwój i w jaki sposób skutecznie wesprzeć realizację zakładanych celów w zdefiniowanym czasie.

 

RAPORT DOSTĘPNY JEST TUTAJ.

 

 

 

 

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top