Raport „Przygotowanie sektora publicznego w Polsce do wykorzystania rozwiązań sztucznej inteligencji”

W raporcie przedstawiamy ocenę gotowości polskiego sektora publicznego do wykorzystania nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, zwłaszcza opartych na sztucznej inteligencji. Formułujemy też rekomendacje wskazujące metodę przyspieszenia sztucznego wdrażania rozwiązań AI i ustrukturyzowania procesu transformacji cyfrowej.

 

RAPORT MOŻNA POBRAĆ TUTAJ.

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top