Premiera raportu oraz debata „Jak przeprowadzić firmę i zespół przez pandemię? Nowe wyzwania rynku pracy”

W czwartek, 19 listopada 2020, odbyła się organizowana przez ośrodek THINKTANK i BIGRAM debata online „Jak przeprowadzić firmę i zespół przez pandemię? Nowe wyzwania rynku pracy”, podczas której premierę miał raport „Rynek pracy po koronawirusie” poprzedzony ogólnopolskim badaniem wykonanym na zlecenie BIGRAM i THINKTANK przez agencję badawczą Cube Research.

Pandemia wpłynęła na zmianę strategii działania większości firm i dotknęła niemal każdą branżę. Choć zmiana ta była wymuszona oraz realizowana w trybie przyspieszonym, to jednak ma znamiona trwałego przekształcenia biznesowego sposobu funkcjonowania firm, roli HR, czy też relacji w zespołach. Raport „Rynek pracy po koronawirusie” w ciekawy i wnikliwy sposób pokazuje co wydarzyło się w biznesie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, uwzględniając przede wszystkim te zjawiska, które najprawdopodobniej pozostawią trwały ślad w gospodarce. Jest zatem swoistą fotografią rynku, obrazem aktualnych oraz rodzących się tendencji.

Raport „Rynek pracy po koronawirusie” dostępny jest tutaj

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top