Raport „Rynek pracy w nowej normalności”

Raport przygotowany przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundację im. Friedricha Eberta ze współpracy z ośrodkiem THINKTANK.

 

Obrazujące sytuację na rynku pracy w 2020 r. dane GUS wskazują, że wpływ pandemii najwyraźniej było widać w pierwszym półroczu, zaraz po wprowadzeniu pierwszych obostrzeń. Jeśli stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wynosiła 5,4 proc., to w kwietniu wzrosła do 5,8 proc., a w maju do 6 proc. W kolejnych miesiącach, od czerwca do listopada, utrzymywała się na poziomie 6,1 proc. W grudniu bezrobocie nieznacznie wzrosło, do 6,2 proc., jednak podobne spadki zatrudnienia odnotowywano pod koniec roku także w latach wcześniejszych pisze Zbigniew Gajewski w raporcie „Rynek pracy w nowej normalności”.

 

RAPORT MOŻNA POBRAĆ TUTAJ.
ENGLISH VERSION IS AVAILABLE HERE.

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top